Veel gestelde vragen

Keukens

 • Zodra je ons op de hoogte brengt van de schade of het defect, zorgen wij dat er zo snel mogelijk iemand meekijkt en, indien nodig, komen wij langs om het probleem op te lossen. Wij plannen een afspraak met je in en streven daarbij naar een bezoek binnen drie werkdagen. Afhankelijk van de schade kunnen wij dit ter plaatse verhelpen of wij nemen het betreffende onderdeel mee naar onze werkplaats of sturen het retour naar de fabrikant. Wij zullen je dan informeren over de te verwachte duur.  Mocht de schade niet direct te repareren zijn, dan zullen wij proberen  tijdelijke vervanging van het materiaal of de apparatuur te regelen. In uitzonderlijke gevallen is dat niet mogelijk. We blijven hierover met elkaar in gesprek.

 • Nee, dat is niet toegestaan. Dat klinkt heel streng, maar dat heeft een  reden. Wij zijn gespecialiseerd in het onderhoud en repareren van de  apparatuur en materialen, omdat wij ze ook met zorg hebben  samengesteld. Wij trekken jouw klus kwaliteiten niet in twijfel, maar om  het spreekwoordelijke van kwaad tot erger zoveel mogelijk te beperken,  komen wij graag bij langs om je het werk uit handen te nemen. Zo zorgen  we er samen voor dat de keuken zo lang mogelijk meegaat. 

 • Wanneer zich een situatie voordoet waarin gevaar voor je omgeving ontstaat of de reparatie nodig is om ergere schade te voorkomen, raden wij je zeker aan te doen wat nodig is om dat te verhelpen. Neem nadien wel meteen contact met ons op en houd tijdens de reddingsactie rekening met het circulaire concept. Vervanging van onderdelen (materialen en/of apparatuur) mag alleen door Still uitgevoerd worden. Is er nood aan de man omdat je voetbalteam onderweg is voor een etentje, bel zeker voor overleg. Kan je ons niet bereiken, dan verzoeken wij je te wachten met de reparatie totdat er overleg tussen jou en Still is geweest.  

 • De materialen in de keuken zijn van hoge kwaliteit en vragen speciale aandacht bij het gebruik en de reiniging. Wij hebben een onderhoudsboekje samengesteld met daarin instructies over het gebruik en het reinigen van de keuken en de apparatuur. Daar staat bijvoorbeeld in met wat voor een materiaal je de oppervlakte wel - maar ook vooral niet - kan reinigen. Om de lange levensduur van de keuken te kunnen garanderen, vragen we je deze instructies op te volgen. Besteed je deze werkzaamheden uit? Zorg ervoor dat degene die dit voor jou doet ook de voorschriften naleeft. 

 • Een ongeluk zit een klein hoekje en in een keuken waar je zoveel tijd besteedt als die in een Still, is dat al helemaal niet onvermijdelijk. Wij begrijpen dat volledig. Mocht er onverhoopt schade ontstaan dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Via onze mailen/bellen/appen kun je informatie en foto’s delen. Grote kans dat wij het probleem op afstand kunnen verhelpen. Dat scheelt wellicht weer onnodige CO2-uitstoot. Zo niet, dan komen we  uiteraard langs. Wij zullen ook in overleg met jou bekijken of de schade mogelijk een kwestie voor je verzekering kan zijn.

 • Ben je de eerste gebruiker dan zal je keuken nieuw vervaardigd uit onze werkplaats komen. Wordt deze verplaatst of vervangen, dan gaat de keuken in de circulaire omloop. Wij proberen zoveel mogelijk onderdelen en apparatuur te hergebruiken. Defecte onderdelen worden, in samenwerking met de leveranciers, waar mogelijk herplaatst. 

 • Natuurlijk! Vertel ons wat je wensen zijn en wij gaan aan de slag. Houdt er rekening mee dat daarbij het maand bedrag kan veranderen.

Abonnementen en voorwaarden

 • Een samenwerking duurt minimaal 5 jaar. In een periode veranderd altijd een heleboel daarom blijven we graag in gesprek als de situatie veranderd.

 • Wij begrijpen dat we jou niet aan een lifetime membership kunnen houden, als je niet langer in staat bent om de keuken te gebruiken of de betalingen te voldoen. Hier kunnen allerlei verschillende redenen aan ten  grondslag liggen. Wat de reden ook mogen zijn, wij gaan samen in overleg om een voor beide partijen redelijke oplossing te vinden, waarin wij zaken meenemen als resterende looptijd/huurtermijnen, gemaakte kosten, status van de keuken.

  Als jij je membership wil beëindigen kan dat kosteloos na 5 jaar. De opzegtermijn is 3 maanden, dit zodat wij zo goed mogelijk kunnen inplannen hoe en wanneer we langskomen om de still keuken op te halen. Wij nemen afscheid en jij neemt afscheid van je keuken vol herinneringen. En hopelijk: we’ll meet again. 

 • Een Still keuken is “Never owned, forever yours”. Het is bij de verkoop van je woning dan ook belangrijk de potentiële koper te informeren over de huurconstructie van de keuken. Zo voorkom je dat de koper het huis koopt in de veronderstelling dat de keuken bij het huis wordt meegeleverd en zijn eigendom wordt.  

  De nieuwe eigenaar van de woning kan uiteraard gewoon member worden en de in de woning aanwezige Still keuken blijven gebruiken. Graag zelfs! Je kunt het membership gewoon overdragen. En jij? Jij blijft toch gewoon member? Als de nieuwe eigenaar een andere keuken wil, kunnen we proberen (tegen een vergoeding) de keuken over te plaatsen in jouw nieuwe woning. Lukt dat niet, dan kan je onder bovenstaande voorwaarden een nieuwe keuken uitkiezen. En natuurlijk houden we er  rekening mee dat je al member bent. 

 • Zodra jij jouw keuken hebt samengesteld, berekenen wij de prijs die je betaalt voor het gebruik van de keuken. Dit bedrag is wat je betaald voor je membership. Daarin zit het gebruik van de keuken en de service voor life.  

 • Het service abonnement houdt in dat je ons kan bellen (of mailen/appen) voor een defect of een gebrek van de keuken en de apparatuur (hierna: schade). De schade aan de keuken wordt zonder extra kosten (naast de maandelijkse vergoeding) gerepareerd of vervangen door ons, mits er geen aanwijzing is van oneigenlijk gebruik, onzorgvuldig of nalatig handelen. Hieronder verstaan wij een schadeveroorzakende gebeurtenis die bij een normaal en voor het doel bestemd gebruik niet zal voordoen, bijvoorbeeld door het te zware belasting van de keukenkastjes of het plaatsen van een pan op een niet hittebestendige oppervlakte, maar ook het gebruik van schoonmaak materialen die door ons worden afgeraden.  

Circulariteit

 • Het verkleinen van de keuken afvalberg door kwalitatief hoogwaardige keukens voor een lange levensduur, dat is de missie van Still. Met zorg kiezen we onze leveranciers uit. Daar waar mogelijk kiezen wij het meest duurzame alternatief. Wij gaan steeds op zoek naar die leveranciers die de  beweging omarmen en hieraan hun steentje willen bijdragen. Het borgen van circulariteit in alle facetten is work in progress. Wil je meer weten over de leverancierskeuzes, dan kan je ons altijd benaderen of de jaarlijkse rapportages raadplegen.

 • Onze ambitie is een 100% circulaire keuken. Circulariteit in de gehele keten; van productie tot montage en herplaatsing en in alle onderdelen en accessoires van de keuken. Dat is nog niet de realiteit maar aan die ambitie werken we, iedere dag weer. 

  Wij vinden het belangrijk om jou, als member, mee te nemen in de  voortgang van het realiseren van haar circulaire doelstellingen. We hebben immers een gemeenschappelijke ambitie daarin. Jaarlijks rapporteren wij over de door ons gerealiseerde doelstellingen. Wij zullen ook steeds de betrokkenen in de keten hierop uitdagen. Deze verslagen zijn voor jou altijd in te zien.

 • Ben je de eerste gebruiker dan zal je keuken nieuw vervaardigd uit onze werkplaats komen. Wordt deze verplaatst of vervangen, dan gaat de keuken in de circulaire omloop. Wij proberen zoveel mogelijk onderdelen en apparatuur te hergebruiken. Defecte onderdelen worden, in samenwerking met de leveranciers, waar mogelijk herplaatst. 

Cookies

Met cookies nog steeds in staat om uw en andere gebruikerservaring te verbeteren. Ontdek meer over onze volledige voorwaarden.

Your privacy Matters to us

1.What data is collected?

Still only collects and processes personal data you provided to us, such as your name and surname, e-mail address, shipping and billing addresses, phone number, payment details, and order information.

2.How is the data collected?

Still collects data that you voluntarily provided us via our website, e-mail, social media or any other medium. Data is also collected by using cookies. Cookies are text files containing small amounts of information which are stored on your computer by the website you visit. Cookies are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the website and help them remember certain information about you.

3.Who will process the data?

Still only collects and processes personal data you provided to us, such as your name and surname, e-mail address, shipping and billing addresses, phone number, payment details, and order information.